Startmetoder

 Flyslep

Den mest vanlige startmetoden er flyslep. Vi benytter da et motorfly som vi fester en line mellom seilflyet og motorflyet og så blir vi tauet opp til ønsket høyde og sted.

Vi benytter i hovedsak denne startmetoden. Vanligvis slepes vi opp til ca 600 m høyde. Dette gir normalt en flytur på 20-30 minutter, med mindre vi finner oppadgående luftstrømmer som holder oss oppe over lengre tid.

Vinsjstart

En annen startmetode som benyttes mye i Europa er vinsjstart. Det går ut på at man kobler en lang wire til seilflyet.

Wiren kjøres så inn på en stor trommel som står i motsatt ende av rullebanen. Denne trommelen drives normalt av en kraftig motor. Seilflyet kommer da raskt opp i flyfart og går raskt over  i relativt bratt stigning før man flater ut og slipper tak i wiren. Bildet viser hvordan stigekurven ser ut ved vinsjstart. For å få en følelse med startmetoden bør dere se på Youtube linken nedenfor.

Vinsjstart Youtube