Regler for flyging i JSFK

For at vi skal legge grunnlag for et godt og trygt flymiljø har vi utarbeidet et sett regler som gjelder for alle medlemmer som skal fly i vår klubb. Disse reglene vil vi fortsette å utvikle i samarbeid med dere medlemmene og er glade for alle innspill dere må ha.

 1. Flyplassen er et sikret område og ingen som ikke er kjent med vår drift av plassen skal bevege seg inn på selve flyplass området uten følge av et klubbmedlem.
 2. Før flyging påbegynnes skal det utnevnes en plasssjef som er ansvarlig for at flyoperasjonen utføres på en sikker måte. Alle som har flysertifikat kan utpekes til dagens plassjef
 3. Briefing gjennomføres kl 09.00 på lørdag og kl 11.00 på søndag. Dersom du ikke deltar på briefingen og kommer senere på dagen plikter du å kontakte plasssjefen og avklare hva som er dagens program.
 4. Før første soloflyging skal du ha innbetalt selvassuranse for inneværende år.
 5. Du er hjertelig velkommen til å enten dra tidlig eller komme sent på dagen men for alles beste er det viktig at du er til stede, enten fra morgenen slik at du kan være med på å ta frem flyene og klargjøre de eller være der på slutten av dagen og hjelpe til med å vaske over flyene om nødvendig og få de inn i hangaren igjen.
 6. En person er til enhver tid ansvarlig for flyloggen. Man kan ikke forlate loggføringen uten at det er avtalt hvem som tar over ansvaret.
 7. Det er rekkefølgen på navnene i flyloggen som bestemmer når du får fly. Du kan maksimalt reservere 2 flyturer fremover i tid.
 8. Flyturene skal i utgangspunktet begrenses til 1 time så lenge det er kø på flyene, med mindre du skal fly strekk eller f.eks 5 timer prøven.
 9. Om du skal fly med klubbens fly skal du gjennomføre en første flyvning med instruktør. Dette er ikke et lovkrav men et klubbkrav for å sikre at alle lokale rutiner sitter som de skal.
 10. Før du kan fly med passasjer skal du ha minst 3 starter med angjeldende flytype innenfor siste 6 mnd.
 11. Flyging gjøres opp innen maks 15 dager etter mottatt faktura. Utelater man å betale innen forfall vil man bli nektet å fly inntil utestående er gjort opp.