Prisliste

Gjeldende prisliste fra 1. mars 2017  
NB! Prisene kan endres på kort varsel!  
Selvassuransefond – betales før første soloflyging 400,- [wpecpp name=»Selvassuransefond» price=»400″ align=»centre»]
Gjestemedlemsskap i Strömstad Flygklubb – betales av alle flygende medlemmer 300,- [wpecpp name=»Gjestemedlemsskap_SFK» price=»300″ align=»centre»]
Flyslep pr 100 meter 50,-
Introtur for deg som ønsker å lære å fly seilfly. Slepet går til 600 m høyde 1.000,- [wpecpp name=»Introtur med seilfly» price=»1000″ align=»centre»]
Intropakke 3 turer til 600 m høyde om du er mellom 15-19 år. 1.990,- [wpecpp name=»Intropakke 2 turer med seilfly» price=»1990″ align=»centre»]
Intropakke 3 turer til 600 m høyde om du er 20 år eller eldre. 2.490,- [wpecpp name=»Intropakke 5 turer med seilfly» price=»2490″ align=»centre»]
Seilflyleie pr flytur frem mot elevbevis 250,-
Seilflyleie første flytur pr år for de som allerede har minimum elevbevis 650,-
Seilflyleie andre flytur pr år for de som allerede har minimum elevbevis 550,-
Seilflyleie tredje flytur pr år for de som allerede har minimum elevbevis 450,-
Seilflyleie fjerde flytur pr år for de som allerede har minimum elevbevis 350,-
Seilflyleie femte flytur pr år for de som allerede har minimum elevbevis 300,-
Seilflyleie sjette flytur og oppover pr år for de som allerede har minimum elevbevis 250,-