Organisasjonen

Jeløy Seil- og mikroflyklubb har følgende styremedlemmer / ansvarlige:

Navn Tittel Telefon
Tom Arne Melbostad Leder 95 06 99 79
Geir Saxegaard Nestleder 93 81 32 37
Karin Bjørnebekk Kasserer  99 47 00 74
Martin Bjørnebekk Ungdomsrepresentant
Odd-Tore Ohnstad Styremedlem
Hans Petter Johnsen Vara representant
Geir Saxegaard Skolesjef 93 81 32 37
Geir Saxegaard Operativ leder 93 81 32 37
Martin Bjørnebekk Teknisk leder
Tom Arne Melbostad Rekrutteringsansvarlig 95 06 99 79
Geir Saxegaard Instruktør 93 81 32 37
Øivind Thomassen Instruktør 90 64 56 82