Oppadgående luftstrømmer – holder oss oppe

Hvordan kan seilfly holde seg oppe i timesvis ?

Fordi seilfly ikke har motor, faller det hele tiden sakte nedover. Men luften rundt et seilfly er nesten alltid i bevegelse, enten oppover eller nedover (i tillegg til at det selvfølgelig kan blåse horisontalt). Seilflygere utnytter den vertikale bevegelsen i luften til å holde seg på vingene i lange perioder av gangen. Trikset er å finne de områdene hvor luften beveger seg oppover, de såkalte ‘stig-områdene’. Da er det viktig å vite hva som forårsaker disse bevegelsene, og hvordan vi mest mulig effektivt kan nyttiggjøre oss disse. Vanligvis deles stig opp i tre forskjellige kategorier.

 

Hang

Hang er den enkleste formen for stig å forklare. Når det blåser mot en ås eller et fjell, vil luften bli presset oppover. Dette stiget utnytter seilflygere ved å fly like foran og over åsen. Hang forekommer hele året bare det blåser nok. Ulempene med hang er at stiget er veldig avhengig av åsen og det er derfor begrenset hvor høyt det er mulig å komme på et hang. I tillegg er det ikke mulig å fly vekk fra åsen og fremdeles stige. Fordelene er at det er lett å finne hang. Vet man hvilken retning det blåser er det bare å fly mot de åssidene som vender mot vinden.

 

Termikk

Termikk er kanskje den mest brukte formen for stig. Når det er solskinn vil solen varme opp bakken, som igjen varmer opp luften over. Dette vil skape en ustabil situasjon med bobler med varm luft under et lag med kaldere luft. Siden den varme luften er lettere en den kalde skal det lite til for at luftboblene begynner å stige. Disse boblene vil fortsette å stige så lenge de er varmere enn luften omkring, vanligvis opp til 1500-2000m en fin termikkdag. Denne stigende luften utnytter seilflygere vanligvis ved å sirkle. Termikk forekommer oftest om våren og sommeren, når det er mest solinnstråling. Termikkbobler er ofte markert med en cumulussky på toppen.

 

Bølger

Bølger er det stiget som det er mulig å stige høyest på. De dannes ved at luften settes i svingninger bak et fjell under spesielle meteorologiske forhold, omtrent på samme måten som vann bak en stein i en bekk. Ved å fly på forkanten av bølgen kan man nå høyder på over 10.000m, som tilsvarer marsjhøyden til vanlige passasjerfly ! Bølger forekommer oftest om høsten og våren, og mange seilflyklubber arrangerer spesielle bølgeleire i påsken (Dagali Wave Camp).

Det finnes også kombinasjoner av disse formene for stig. Det er for eksempel ganske vanlig at man kan fly hang for å så gå over til å fly termikk i boblene som ofte løses ut på toppen av åskammen som gir hang. Det finnes også andre former for stig, men de som er nevnt over er de viktigste og mest brukte.