Hvordan flyr vi?

De fleste seilfly har ikke egen motor og må derfor bli tauet opp i luften av et slepefly eller av en vinsj. Når vi er opp i lufta holder vi oss oppe i luften ved hjelp av oppadgående luftsrømmer. Les mer under de forskjellige temaene:

Startmetoder

Oppadgående luftstrømmer

Aerodynamikk