Aerodynamikk

Når vi skal forklare hvordan et fly kan fly må vi inn på aerodynamikk. Aerodynamikk forklarer oss hvordan luft beveger seg omkring legmer som beveger seg igjennom lufta, og kan derved hjelpe oss til å forstå hvordan en vinge virker. Når en vinge beveger seg gjennom lufta skaper den et løft som er stort nok til at flyet kan lette. Hvordan dette skjer skal vi forsøke å forklare på en begripelig måte nedenfor.

 

En grunn til at en vinge kan skape løft er forklart gjennom Bernoulli’s prinsipp. Den sier at når hastigheten på luften øker synker trykket. Som dere ser i dette bildet så strømmer luften inn i røret fra høyre side. Ca halveis inn i røret minker diameteren på røret. Når lufta kommer inn i denne delen av røret øker farten på lufta betydelig for at like mye luft skal kunne strøme igjennom den tynne delen som den tykke delen. I røret som går i en bue under vises dette ved at vannet trykkes lenger ned i den høyre delen enn i den venstre delen. Med andre ord lufttrykket i den tykke delen av røret er høyere enn lufttrykket i den tynne delen. For å få en vinge til å fly sørger man for at trykket på undersiden av vingen er høyere enn på oversiden og derved så trykkes vingen oppover i lufta. Dette gjør man ved å øke farten på luften som går på oversiden av vingen mer enn farten på lufta som går under vingen.

lavaoaving

Ved normal rett frem flying er hastighetsforskjellen på luften som strømmer over vingen og under vingen relativt liten, men tilstrekkelig til å skape et løft som holder oss flygende. Vingens krommede profil gjør at luften har en lenger vei å gå over vingen enn under vingen og dette er tilstrekkelig til å skape trykkforskjellen som kreves for å kunne fly rett frem.

høyaoavinge

Når vi løfter nesa på flyet oppover øker vinkelen som vingen har ift luften den flyr igjennnom. Da øker hastigheten på luften som går over vingen ift luften som strømmer under vingen (luften som går over vingen har en lengre vei å gå og må derfor strømme raskere en luften under vingen). Når dette skjer øker løftet og flyet stiger.

stallvinge

Løfter du nesa på flyet for mye øker vinkelen som vingen har ift luftstrømmen Til et punkt hvor luftstrømmen slipper taket i vingen og skaper turbulens. Dette kalles for stall og da slutter vingen å løfte og flyet begynner falle mot bakken. De fleste skoleseilfly er bygd på en slik måte at det skal svært mye til for å få vingene til å stalle og er derfor veldig  trygge å fly med.

 

Ønsker du fordype deg skikkelig i temaet og forstår endel engelsk anbefales denne lenken: flyvinger og luftstrømmer